logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Kokeita ja kartoituksia Yhteystiedot På svenska

Päivitetty 30.10.2013

© 2014 Hannele Ikäheimo

Tilly Kajetski – Minna Salminen

Matikasta moneksi!

Matikasta moneksi -kansikuva

Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

Kirjan tarkoituksena on tuoda iloa varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten matematiikan oppimiseen ja tarjota matematiikkaa kaikille.

Matematiikan oppimista voi edistää hyödyntämällä lapsen luontaista tapaa toimia. Lapset saavuttavat hyvät matemaattiset valmiudet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, kun aikuinen on perillä esimatemaattisten taitojen rakentumisesta ja toimii systemaattisesti.

Toiminnallisessa matematiikan opetuksessa välineitä käytetään monipuolisesti ja tavoitteellisesti. Näin tuetaan lapsen yksilöllistä oppimista. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytetään hyväksi eri aistikanavia sekä hyödynnetään eheyttämisen tarjoamat mahdollisuudet.

Kirjassa esitellään myös runsaasti itse valmistettuja ja ostettuja matematiikan opetukseen soveltuvia välineitä. Kirjassa käytetyt loogiset kalat voi tulostaa Lasten Keskuksen verkosivuilta www.lastenkeskus.fi. Matikasta on moneksi!

Tilaukset

Lastenkeskus: www.lastenkeskus.fi
EarlyLearning: Matikasta moneksi -kirja
Matikasta moneksi -materiaalipaketti

Tutustu Matikasta moneksi -kirjaan!

Matikasta moneksi -näytesivut


Matikasta moneksi -kirja löytyy myös ruotsiksi: Matematik för alla.Edelliselle sivulle Etusivulle