logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Kokeita ja kartoituksia Yhteystiedot På svenska

Päivitetty 10.1.2011

© 2014 Hannele Ikäheimo

Takaisin

Kokkolan Matikkamaa


Värisauvat Kokkolan Matikkamaassa

Kokkolan Matikkamaa aloitti toimintansa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa luokanopettajien aikuiskoulutuksen yhteydessä keväällä 2007. Kokkolan Matikkamaa on luokanopettajien aikuiskoulutuksen ja Kokkolan kaupungin välinen yhteistyöhanke, jonka tehtävänä on tarjota Kokkolan ja sen lähiympäristön perusasteen sekä lukion opettajille että koulunkäyntiavustajille toiminnalliseen matematiikkaan ja matematiikan konkreettisten välineiden käyttöön liittyvää koulutusta.

Toiminnallisen matematiikan opetuksen avulla voidaan paremmin huomioida erilaiset oppimistyylit, erityistä tukea tarvitsevat sekä lahjakkaat oppilaat. Kokkolan Matikkamaalla ei ole varsinaista välinelainaamoa. Matikkamaa tarjoaa opettajille mahdollisuuden tutustua matematiikan välineistöön, kokeilla välineitä itse sekä vaihtaa matematiikan oppimiseen, opetukseen ja välineisiin liittyviä vinkkejä ja kokemuksia toisten opettajien kanssa. Matikkamaa vaikuttaa koulun ja opettajankoulutuslaitoksen jokapäiväiseen työskentelyyn, mm. lisäämällä kentän opettajien ja opettajiksi opiskelevien vuoropuhelua.

Matikkamaa -toiminnalla halutaan tukea opetussuunnitelman määrittelemää tutkivaa ja havainnoivaa matematiikan opetusta. Tavoitteena on löytää uusia innostavia tapoja toteuttaa matematiikan opetusta, kannustaa opettajia oman työnsä tutkimiseen sekä verkottumaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Lue "Matikka on mun juttu -hankkesta artikkeli Pakki avaa matematiikan saloja.

Lue myös artikkeli Toiminnallisuus avaa uusia mahdollisuuksia eritasoisille oppijoille - Keskipohjanmaa 3.11.2010 (pdf-tiedosto)

Yhteyshenkilöt:
Päivi Perkkilä, yliopistonopettaja, Kasvatustieteiden yksikkö / Opettajankoulutus
etunimi.sukunimi @ chydenius.fi

Virpi Vuolteenaho, luokanopettaja, Kokkolan kaupunki / Halkokarin koulu
etunimi.sukunimi @ kokkola.fi

Tommi Nurmi, luokanopettaja, Kokkolan kaupunki / Halkokarin koulu
etunimi.sukunimi @ kokkola.fiTakaisin alkuun Takaisin Etusivulle