logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Opperin kokeita ja kartoituksia
MAVALKA Junnauskoe 0–20 ja 0–200 KYMPPI-kartoitus MAKEKO ALVA
Yhteystiedot På svenska

Päivitetty 5.9.2012

© 2014 Hannele Ikäheimo

Tarkempaa tietoa MAKEKOsta

1. MAKEKO 1–9

Matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet luokille 1–9

MAKEKOssa jokaista luokkaa 1–9 varten on yksi testi, joka voidaan pitää lukuvuoden loppupuolella tai seuraavan lukuvuoden alussa. MAKEKO-tulokset ilmaistaan virhepisteinä. Ne osa-alueet, joissa on virheitä enemmän kuin sallitut virhemäärät, vaativat korjaavia toimenpiteitä. Virheprosentit on saatu osittain tutkimustulosten, osittain käytännön kokemusten myötä. Mitä ylemmälle luokka-asteelle siirrytään, sitä suuremmat ovat sallitut virheprosentit. Tämä johtuu siitä, että oppimisvaikeudet kasautuvat.

Testit ja opettajan ohjeet ovat kansiossa, jossa on yhteensä 180 sivua. Tekijät ovat matematiikan erityisopettaja Hannele Ikäheimo, didaktiikan lehtori Hellevi Putkonen ja lehtori Eija Voutilainen. 1. painos 1988 ja uusittu 2. painos 2002.

2. M E/1

Matematiikan keskeisten käsitteiden diagnoosi esiopetuksen alussa ja lopussa sekä 1. luokan alussa

Diagnoosi on 3-osainen: 1. osa voidaan teettää esiopetuksen alussa, 2. osa esiopetuksen lopussa ja 1. luokan alussa. Kolmas osa on yksilöllinen, joka voidaan teettää tarvittaessa. Diagnoosi auttaa 1. luokan opettajaa matematiikan opetuksen suunnittelussa, sillä diagnoosin avulla saadaan tietoa niistä matematiikan keskeisistä käsitteistä, jotka lapsi osaa kouluun tullessaan. Tekijä on Hannele Ikäheimo. 2. painos 1996 ja euro-versio 2002.


Takaisin alkuun Edellinen sivu Etusivulle