logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Opperin kokeita ja kartoituksia
MAVALKA Junnauskoe 0–20 ja 0–200 KYMPPI-kartoitus MAKEKO ALVA
Yhteystiedot På svenska

Päivitetty 30.9.2017

© 2017 Hannele Ikäheimo

MaKeKo 1-9 ilmestyy digitaalisena vuodenvaihteessa 2017-2018

MAKEKOn myynti on lopetettu, koska siitä on ilmestymässä syksyllä 2017 uudistettu, sähköinen MaKeKo 1-9. Kustantaja on SanomaPro ja tekijöinä ovat edelleen Hannele Ikäheimo, Hellevi Putkonen ja Eija Voutilainen.


Korjatut MAKEKO 1/2–6/7 Excel-tulostaulukot ovat tässä


Kopioi oheinen taulukko tietokoneellesi, ja kirjoita oppilaiden tulokset tallentamaasi tiedostoon kohtaan TULOKSET, niin saat tulokset valmiiksi laskettuina.

Taulukot on suojattu, jotta et vahingossa pääse muuttamaan kaavoja. Salasanaa ei tarvita, mutta muista avata ensin kohta TULOKSET.

Luokan tulosten näppäilyn jälkeen saat tulokset virhepisteinä kohdasta OPETTAJA jokaiselle oppilaalle tulokset erikseen kohtasta GRAFIIKKA, ja ne lomakkeet voit lähettää koteihin.

Myös yhden oppilaan tai pienen ryhmän tulokset voit laittaa luokkakohtaiselle lomakkeelle ja saada yksilökohtaiset tuloslomakkeet valmiina kohdasta GRAFIIKKA.


MAKEKOn avulla saadaan selville, mitä oppilas osaa ja mitä hän ei osaa keskeisistä matematiikan sisällöistä.

MAKEKO-tulokset voidaan ilmaista oppilas-, luokka-, koulu-, kaupunki- ja kuntakohtaisesti.

MAKEKO 1–9 (alla oleva kohta 1) sisältää opettajan ohjeet sekä luokkia 1–9 varten testit, vastaukset, opettajan pikaohjeet sekä oppilaskohtaiset ja luokkakohtaiset tuloslomakkeet, ks. myös yllä olevat Excel-taulukot.

Kohdan 1 tekijät ovat Hannele Ikäheimo & Hellevi Putkonen & Eija Voutilainen, kohdan 2 tekijä on Hannele Ikäheimo.

  1. MAKEKO 1–9 eli Matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet luokille 1–9
  2. MAKEKO E/1 eli Matematiikan keskeisten käsitteiden diagnoosi esiopetuksen alussa ja lopussa sekä 1. luokan alussa

Edellinen sivu Etusivulle