logo

Glädje och förståelse i matematiken!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Kokeita ja kartoituksia Yhteystiedot På svenska
Matteinfo på svenska Fortbildningar MAVALKA på svenska Traggelprov 0-20 och 0-200 MAKEKO-testerna på svenska ALVA: Kartläggning av färdigheter i yrkesmatematik

24.4.2017

hannele.ikaheimo@opperi.fi

© 2017 Hannele Ikäheimo

MAKEKO-testerna på svenska

Försäljningen av MAKEKO är avslutad

Orsaken är att SanomaPro ger ut en förnyad digitalversion MaKeKo 1-9 på finska på hösten 2017. Författarna är fortfarande Hannele Ikäheimo, Hellevi Putkonen och Eija Voutilainen.


MAKEKO 1/2 - 6/7 -resultatblanketterna som Excel-versioner på svenska:

De är skyddade, så att du inte i misstag ändar på formlerna.

Kopiera tabellen till din dator och fyll i elevernas poäng.

Efter att du har satt in klassens resultat får du resultaten både för klassen och för alla enskilda elever (se Grafiikka), och de blanketterna kan du skicka hem. Du kan även få resultatet för endast EN ELEV, om du vill.

Medhjälp av MAKEKO-proven – Prov i det centrala lärostoffet i matematik – kan läraren utvärdera resultaten av hur undervisningens centrala mål har uppnåtts, samt identifiera de elever för vilka målen inte uppnåtts.

Man kan utreda MAKEKO-resultaten på olika sätt: individuellt, klassvis, skolvis och kommunalt.

MAKEKO innehåller en lärarhandledning, tester för årskurserna 1–9 med svar, snabbinstruktioner för läraren samt individuella och klassvisa resultatblanketter.

Författarna av MAKEKO är: Hannele Ikäheimo & Hellevi Putkonen & Eija Voutilainen

1. MAKEKO 1–9

Prov i det centrala lärostoffet i matematik för årskurserna 1–9
Kan anskaffas endast till en stad / kommun.
Får kopieras i egen stad/kommun.
Priset är beroende av antalet grundskolor och antalet elever.

2. MAKEKO F/1

Diagnos av de centrala begreppen i matematik i början och i slutet av förskolan samt i början av årskurs 1
Kan anskaffas endast till en stad / kommun.
Får kopieras i egen stad/kommun.
Priset är beroende av antalet grundskolor och antalet elever.


Till början Föregånde sida Till framsidan